miesto na vašu reklamu
RoznavaNet
TriRuze
Grafol sro

www.domains.sk

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Jaskyne v Slovenskom krase

Jaskyňa Domica

         Patrí k najznámejším a turisticky najnavštevovanejším slovenským jaskyniam. Táto pýcha Slovenského krasu leží v juhozápadnej časti Silickej planiny. Objavili ju v r. 1926, ale verejnosti ju sprístupnili až v r. 1932. Jaskyňa Domica má celkovú dĺžku okolo 5 000 metrov a je typická najmä veľkými dómami, napr. Majkov dóm s kaskádovými jazierkami. Vyniká bohatou kvapľovou výzdobou. Jaskyňu využili aj filmári, keď nakrúcali filmovú verziu slávnej rozprávky Pavla Dobšinského Soľ nad zlato. Domica je súčasťou väčšieho jaskynného systému so susednou jaskyňou Baradla na maďarskom území v celkovej dĺžke asi 25 kilometrov z ktorej sa len necelá štvrtina nachádza na území Slovenska. Zaujímavosťou je napr. plavba po podzemnom toku riečky Styx. Táto jaskyňa je na prehliadku nenáročná, schody sa vyskytujú sporadicky a sú mierne. Návštevu možno doporučiť aj staršej generácii. Domica je v zozname UNESCO.

Gombasecká jaskyňa

         Necelých päť kilometrov od obce Silica, neďaleko Silickej ľadnice vymyl Čierny potok v tektonických puklinách podzemné priestory Gombaseckej jaskyne. Pozornosť v nej priťahujú unikátne tenké dvoj až trojmetrové biele brčká, ostro kontrastujúce s červenými povlakmi skalných stien. Bola objavená v r. 1951, sprístupnená verejnosti bola v r. 1955. Od r. 1968 sa využívala na speleoterapiu. Leží v Národnom parku a biosférickej rezervácii Slovenský kras. Má ideálny prístup aj pre návštevníkov v staršom veku. Nemá veľké stúpanie a nemá ani náročné schody, čo je pre jaskyňu výhodou. Teplota vzduchu dosahuje 9 - 9,4 stupňov C a relatívna vlhkosť je 95-97%. Z netopierov sa tu na jar alebo na jeseň ojedinelé pozoruje Podkovár malý /Rhinolo-pus hipposideros/. Dĺžka prehliadkovej trasy je cca 530 m a prehliadka trvá asi 30 minút. Jaskyňa je zaradená do zoznamu UNESCO.

Ochtinská aragonitová jaskyňa

         Tento klenot vedeckej a estetickej hodnoty sa nachádza neďaleko obce Och-tiná vo vrchu Hrádok. Bola objavená náhodne v r. 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne. V rokoch 1966 - 67 vyrazili prístupovú štôlňu, ktorá umožnila otvoriť jaskyňu pre verejnosť v r. 1972. Výzdoba jaskyne je z aragonitu, čo je biely až hnedý minerál, ktorý krištalizuje v kosoštvorcovej sústave a tak tvorí útvary podobné koralom. Trsy a kríčky majú snehobielu farbu a vytvárajú tvarovo neobyčajne pestrú zmes nádherných obrazov. Jaskyňa je dlhá cca 230 metrov, fyzicky slabšie vybavení návštevníci môžu mať trochu problém pri vstupe a výstupe z jaskyne pre náročné schodisko. Vďaka svojej unikátnosti je zaradená do zoznamu UNESCO.

Jasovská jaskyňa

         Patrí medzi najstaršie a najznámejšie jaskyne na Slovensku. Je známa svojou neobyčajne bohatou a rozmanitou sintrovou výzdobou, ako aj historickými a archeologickými nálezmi. Je významným zimoviskom rôznych druhov netopierov. Sintrová výplň jaskynných priestorov je veľmi bohatá a farebne veľmi rozmanitá. V jaskyni sú zastúpené nástenné vodopády, nachádzajú sa v starom Netopierom dóme, palicové stalagmity v Medvedej sieni, miestami sa na stropoch objavujú aj tenké biele brčká. Dominantou Starého dómu je kamenný baldachýn, ktorý vytvára kazateľnicu. Nachádza sa tam aj najmohutnejší stalagnát, ktorý má výšku 5,5 metra. Veľký dóm je považovaný za najkrajšiu časť zprístupnených priestorov jaskyne. Tvorivá sila prírody hýrila svojou fantáziou a vytvorila najčlenitejšie kvapľové útvary. Táto jaskyňa taktiež patrí do zoznamu UNESCO.

Silická Ľadnica

         Silica a Silická planina je najväčšou križovatkou turistických trás. Z prírodných krás je v okolí Silice najznámejšia národná kultúrna pamiatka Silická ľadnica. Nachádza sa západným smerom neďalekej cesty vedúcej do Gombaseku. Silická ľad-nica spolu s Gombaseckou jaskyňou tvorí jeden súvislý podzemný systém modelovaný Čiernym potokom. Prístupnou časťou jaskyne je jej horný okraj, kde sa vďaka akumulácii studeného vzduchu udrží ľad po celý rok. Preto má Silická ľadnica sčasti podobu priepasti. Je vo výške 503 m.n.m. Ide o najnižšie položenú ľadovú jaskyňu v miernom klimatickom pásme na svete. Silická jaskyňa je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Krásnohorská jaskyňa

         Nachádza sa iba 500 m od okraja obce. Dĺžka jaskyne je 1350-1450 metrov. Vnútorné priestory nemajú elektrické osvetlenie, používajú sa lampy na prilbách. Pred samotnou prehliadkou jaskynných priestorov dostanete v sklade vodcovskej služby nepremokavý overal, bezpečnostnú prilbu s malou, ale o to výkonnejšou lampou a patričnú inštruktáž. Po tejto príprave sa môže začať vaša malá dobrodružná cesta v tejto naozaj zaujímavej jaskyni. Na začiatku prejdete tunelom, potom pokračujete úzkym chodníkom, kde sa drevenná lavička strieda s vystuženými lanami a železnými rebríkmi ktoré sú niekedy v úplne kolmej polohe. Táto cesta skutočne nemá veľa spoločného s prehliadkovými trasami v iných jaskyniach. Zhruba po hodinke pomalého postupu vpred uvidíte prvé slabé náteky, ktoré sa postupne menia na väčšie a väčšie. To je signál, že nie ste ďaleko od vytúženého cieľa. Vyšplháte sa posledným kolmým rebríkom a ste na mieste. Sprievodca zapne osvetlenie a pred vami sa objaví čosi nepredstaviteľné. Jeden z najväčších stalagmitov na svete, ktorého výška presahuje 32 metrov a obvod 12 metrov. Skutočný obor medzi všetkými stalagmitmi v jaskyniach na Slovensku. Po chvíľke pozerania na tento prírodný vytvor vás nevdojak napadne otázka, že koľko milionov rokov trvalo prírode vytvoriť takéto veľdielo. Podľa odborníkov jaskyňa je stará cca. 12 000 - 13 000 rokov. Táto nádhera bola spolu s jaskyňou objavená rožňavskými jaskyniarmi v roku 1964. Podzemné priestory boli verejnosti dlho neprístupné. Napriek tomu, že jaskyňa patrí rokom objavenia medzi najmladšie, už je v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.


© GRAFOL s.r.o.
Poprad, Hraničná 12

Copyright © JoZo 2006

NAJ.sk

mature
japon pornolari
kizlik bozma
porno